Các khoá học hiện tại

Hình ảnh khóa học Lập trình giao diện Web
Lập trình Website

Làm quen với các ngôn ngữ lập trình giao diện: HTML, CSS, JS và nền tảng Framework thiết kế giao diện nhanh Bootstrap

Hình ảnh khóa học Lập trình Web CB1
Lập trình Website

Lập trình website FullStack từ Backend sang Frontend, xây dựng website chia sẻ kho hình ảnh miễn phí dựa trên ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL, dùng Framework Yii2. Sau khoá học, học viên có thể tự thiết kế website đơn giản trong 5 ngày.

Hệ thống website gồm các chức năng cơ bản:

  1. Trang chủ hiển thị slide ảnh
  2. Trang chi tiết hiển thị album ảnh
  3. Xem chi tiết hình ảnh bằng slider
  4. Lập trình CSDL cho phép thêm, sửa, xoá thông tin danh mục
  5. Phân quyền người dùng cơ bản

Hình ảnh khóa học SEO cơ bản
Marketing

Cung cấp kiến thức cơ bản nhất về SEO và các kỹ thuật SEO giúp website đạt TOP Google nhanh và hiệu quả lâu dài